Kalender

Kalender evenementen

Hoe schrijf ik me in voor een evenement?

Geplande evenementen

 
donderdag 3 juni 2021: Bemesten van alternatieve sla op advies na het inwerken van gele mosterd.

Maak kennis met landbouwer Dirk Vertommen uit Sint-Katelijne-Waver

Tijdens een thematisch uitwisselingsmoment gooit een land- of tuinbouwer de deuren van zijn bedrijf voor je open. Vanop zijn eigen bedrijf vertelt hij je over een praktijk of techniek die hij toepast. Deze keer is het de beurt aan landbouwer Dirk Vertommen uit Sint-Katelijne-Waver. Hij deelt op 3 juni graag zijn ervaring over het bemesten op basis van een stikstofadvies gekoppeld aan het inwerken van groenbedekkers. Omwille van de Corona-maatregelen gebeurt dat uitzonderlijk digitaal.

[...]

Meer lezen?

Ga naar de eventpagina

 

 

 

Hoe schrijf ik me in voor een evenement?

 

 

donderdag 24 juni 2021 (20u-22u): Hoe kwalitatieve bloemkolen kweken met aandacht voor nitraatresidu?

Tijdens deze digitale bijeenkomst geven collega landbouwers duiding bij de door hen gebruikte bemestingsstrategieën en -technieken om zo efficiënt mogelijk om te springen met hun bemesting in bloemkolen. Ook gaan we in op de equivalente maatregelen waarbij oogstgangen en kopakkers ingezaaid worden met gras.

Zo komen tijdens dit uitwisselingsmoment 3 landbouwers uit West-Vlaanderen aan het woord.  Ze delen hun ervaringen graag met jullie en leggen de aandacht op volgende zaken:

  • Belang van de verschillende voorteelten en hoe de basisbemesting hierop aanpassen
  • Rijenbemesting
  • Het inzaaien van grasgangen

Meer lezen?

Ga naar de eventpagina

 

Hoe schrijf ik me in voor een evenement?

 

maandag 28 juni 2021 (20u-21u30): Valoriseren van dunne en dikke fractie van drijfmest op het melkveebedrijf

Het gebruik van dikke fractie in strooiselboxen, een efficiëntere stikstofbemesting met dunne fractie, … Mest scheiden kent verschillende toepassingen en voordelen.

Tijdens dit thematisch uitwisselingsmoment verdiepen we ons in de wereld van scheiden van mest. Melkveehouder Bram Maes uit Bellem leidt ons op maandag 28 juni virtueel rond op zijn bedrijf en demonstreert zijn moderne scheidingsinstallatie. Omwille van de Corona-maatregelen zal het thematisch uitwisselingsmoment digitaal plaatsvinden.

[...]

Meer lezen?

Ga naar de eventpagina

 

 

Hoe schrijf ik me in voor een evenement?

dinsdag 29 juni 2021: Telen van aardappelen, meer dan stikstof alleen

Tijdens de vorige thematische uitwisselingsmomenten stelden we verschillende bemestingsstrategieën voor om naast een goede opbrengst een zo laag mogelijk nitraatresidu te behalen. Dit is echter niet het enige wat u kan doen om het nitraatresidu binnen de perken te houden. Het tijdig inzaaien van een vanggewas na (vroege) aardappelen is eveneens van belang. Daarnaast is niet enkel stikstof belangrijk maar ook kalium om tot een goede aardappelkwaliteit en opbrengst te komen. 

We luisteren in dit thematisch uitwisselingsmoment opnieuw naar de ervaringen van onze Oost- en West-Vlaamse telers die reeds aan bod kwamen in onze 2 vorige thematische uitwisselingsmomenten.

[...]

Meer lezen?

Ga naar de eventpagina

 

 

Hoe schrijf ik me in voor een evenement?

juni 2021: Ammoniakreductie bij toediening van meststoffen

Meer info volgt.

juni 2021: Vanggewassen en teeltrotatie

Meer info volgt.

juni 2021: Ammoniakreductie bij toediening van meststoffen

Meer info volgt.

eind juni 2021: Sluiten van kringlopen in de rundveehouderij

Meer info volgt.

juli 2021: Vanggewassen en teeltrotatie

Meer info volgt.

juli 2021: Sluiten van kringlopen in de rundveehouderij

Meer info volgt.

juli 2021: Onderzaai van gras bij maïs

Meer info volgt.

juli/augustus 2021: Ammoniakreductie bij toediening van meststoffen

Meer info volgt.

zomer 2021: Vanggewassen en teeltrotatie

Meer info volgt.

september 2021: Sluiten van kringlopen in de rundveehouderij

Meer info volgt.

september 2021: Bemestingsoptimalisatie aardappelen

Meer info volgt.

donderdag 25 november 2021: Onderzaai van gras bij maïs

Meer info volgt.

november 2021: Bemestingsoptimalisatie groenten open lucht

Meer info volgt.

woensdag 15 december 2021: Bemestingsoptimalisatie groenten open lucht

Meer info volgt.

... er volgen er zeker nog tientallen dit jaar, onder andere over bijbemesten op advies in aardappelen en in groenten, ...

Afgelopen evenementen

Om toegang te krijgen tot de inhoud van de evenementen (en een eventuele presentatie of opname), moet je hebben deelgenomen aan het evenement. Nam je niet deel en heb je interesse om de inhoud van dit evenement te bekijken? Neem dan contact op met info@b3w.vlaanderen.be.

31 mei 2021 (13u): Bijbemesten in aardappel, hoe doe ik dat?

Ga naar de eventpagina

27 mei 2021 (20u): Bijbemesten in aardappel, hoe doe ik dat?

Ga naar de eventpagina

 

 

 

25 mei 2021 (20:00 - 21:30): Onderzaai van gras bij maïs, wat zijn de aandachtspunten? Leer samen met ons de do’s en don’ts kennen.

Ga naar de eventpagina

31 maart 2021 (20:00 - 21:30): Voorjaarstoepassing van drijfmest in wintertarwe. Thematisch uitwisselingsmoment

Ga naar de eventpagina

 

 

30 maart 2021 (19:30 - 21:00): Efficiënt bemesten in aardappelen. Thematisch uitwisselingsmoment.

Ga naar de eventpagina

18 maart 2021 (20:00 - 21:30) - Inwerken van groenbedekkers

Ga naar de eventpagina