Kalender

Kalender evenementen

Hoe schrijf ik me in voor een evenement?

Geplande evenementen

 
25 & 26 september 2021: Demo onderzaai mais werktuigdagen

In het weekend van 25 en 26 september verwelkomen we je op onze demo onderzaai gras in mais op de Werktuigendagen in Oudenaarde.

Voor meer info klik op onderstaande link

Ga naar de eventpagina

zomer 2021: Ammoniakreductie bij toediening van meststoffen

Meer info volgt.

zomer 2021: Vanggewassen en teeltrotatie

Meer info volgt.

september 2021: Sluiten van kringlopen in de rundveehouderij

Meer info volgt.

september 2021: Bemestingsoptimalisatie aardappelen

Meer info volgt.

donderdag 25 november 2021: Onderzaai van gras bij maïs

Meer info volgt.

november 2021: Bemestingsoptimalisatie groenten open lucht

Meer info volgt.

december 2021: Bemestingsoptimalisatie groenten open lucht

Meer info volgt.

... er volgen er zeker nog tientallen dit jaar, onder andere over bijbemesten op advies in aardappelen en in groenten, ...

Afgelopen evenementen

Om toegang te krijgen tot de inhoud van de evenementen (en een eventuele presentatie of opname), moet je je hebben aangemeld voor het evenement. Deed je dit niet en heb je interesse om de inhoud van dit evenement te bekijken? Neem dan contact op met info@b3w.vlaanderen.be.

13 september 2021: Scheiden van runderdrijfmest, de mogelijkheden op het melkveebedrijf

Ga naar de eventpagina

31 augustus 2021 - Gescheiden rundveedrijfmest: hoe toepassen in de stal en op het veld

Melkveehouder Jens liet zijn scheidingsinstallatie zien en stond stil bij de aandachtspunten bij het gebruik van dikke en dunne fractie in de stal en op het veld. Samen met de begeleiders van B3W hebben we je meer duidelijkheid gegeven over: 

 • Welk type scheider is het meest geschikt?
 • Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van dikke fractie?
 • Dikke fractie als strooisel bij melkkoeien, werkt dat?
 • Dunne fractie als meststof op grasland : wat zijn de voordelen?
 • Zijn er voordelen naar mestafzet?

Ga naar de eventpagina

30 augustus 2021 - Organische koolstof opbouwen

Op maandag 30 augustus organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit, op de kruising van de Stoofstraat en de Oudenaardseweg te Wortegem‑Petegem, om 14.00 uur, het thematisch uitwisselingsmoment ‘Organische koolstof opbouwen’.

Tijdens dit uitwisselingsmoment gaven teler Xavier Desmet en de B3W-begeleiders toelichting over de mogelijkheden om het organisch koolstof gehalte op peil te houden en/of op te bouwen door middel van de teeltrotatie en bemesting.

Meer concreet trachtte men een antwoord te formuleren op volgende vragen:

 • Wat is het belang van bodem organische koolstof?
 • Hoeveel bodem organische koolstof moet mijn bodem bevatten?
 • Hoe snel breekt bodem organische koolstof af?
 • Hoe kan ik bodem organische koolstof opbouwen?
  • In welke mate dragen teelten en vanggewassen bij aan het bodem organisch koolstof gehalte?
  • Wat is de rol van bemesting in het opbouwen/op peil houden van het bodem organisch koolstof gehalte?

Ga naar de eventpagina

27 augustus 2021: Innovatief werken met groenbedekkers

Akkerbouwer Jan de Bruyn deelde op 27 augustus zijn ervaringen over innovatief werken met groenbedekkers.

Jan legde uit hoe hij vanggewassen innovatief inzet in zijn bedrijfsvoering. Vanggewassen doen immers zo veel meer dan de bodem bedekken. Door slimme mengsels te kiezen wordt het organisch stofgehalte opgekrikt en kan je groenbemester stikstof leveren aan je hoofdgewas. Zo hoef je minder te investeren in kunstmest.  Jan deelde zijn ervaringen met mengteelten van koolzaad en groenbemesters. Tot slot vertelden we ook iets over het direct inzaaien van wintergranen in een groenbemester.

Ga naar de eventpagina

20 augustus 2021: Niet-kerende bodembewerkingen

Ga naar de eventpagina

13 augustus 2021: Mest wordt digestaat, hoe gebruik ik dit op mijn percelen

Ga naar de eventpagina

9 augustus 2021: Onderzaai van gras bij maïs

Ga naar de eventpagina

29 juni 2021: Telen van aardappelen, meer dan stikstof alleen

Ga naar de eventpagina

 

28 juni 2021: Valoriseren van dunne en dikke fractie van drijfmest op het melkveebedrijf

Ga naar de eventpagina

24 juni 2021: Hoe kwalitatieve bloemkolen kweken met aandacht voor nitraatresidu?

Ga naar de eventpagina

3 juni 2021: Bemesten van alternatieve sla op advies na het inwerken van gele mosterd.

Ga naar de eventpagina

31 mei 2021 (13u): Bijbemesten in aardappel, hoe doe ik dat?

Ga naar de eventpagina

27 mei 2021 (20u): Bijbemesten in aardappel, hoe doe ik dat?

Ga naar de eventpagina

 

 

 

25 mei 2021 (20:00 - 21:30): Onderzaai van gras bij maïs, wat zijn de aandachtspunten? Leer samen met ons de do’s en don’ts kennen.

Ga naar de eventpagina

31 maart 2021 (20:00 - 21:30): Voorjaarstoepassing van drijfmest in wintertarwe. Thematisch uitwisselingsmoment

Ga naar de eventpagina

 

 

30 maart 2021 (19:30 - 21:00): Efficiënt bemesten in aardappelen. Thematisch uitwisselingsmoment.

Ga naar de eventpagina

18 maart 2021 (20:00 - 21:30) - Inwerken van groenbedekkers

Ga naar de eventpagina