Kalender

Kalender evenementen

Hoe schrijf ik me in voor een evenement?

 

13 mei 2022 - Hoe kan je kunstmest efficiënt inzetten?

Op vrijdag 13 mei 2022 om 19.30u organiseert B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment over kunstmest dat zal doorgaan op het bedrijf van Gino Bruyninckx (Elzenhout 65, Bekkevoort).

De snel stijgende kunstmestprijzen alsook de vaak kleiner wordende bemestingsruimte maken dat het optimaal inzetten van kunstmest in je teelt steeds belangrijker wordt.

Landbouwer Gino Bruyninckx zal met plezier vertellen over zijn ervaringen rond kunstmestgebruik op zijn bedrijf. Verder Eric Coosemans ons meer uitleg geven over het technisch aspect van de kunstmeststrooiers ter plaatse alsook over de verschillende kunstmeststrooiers die de dag van vandaag in de handel zijn. Op het einde van het thematisch uitwisselingsmoment wordt er aan de aanwezige landbouwers de mogelijkheid geboden hun kunstmest te laten controleren op kwaliteit. Aan de geïnteresseerden wordt dan ook vriendelijk gevraagd een zakje kunstmest mee te nemen.

Ben je geïnteresseerd, schrijf je dan zeker in.

Ga naar de eventpagina

juni 2022 - Bespaar kunstmest dankzij geplaatste bemesting en fractioneren bij groenten - meer info volgt
juli 2022 - Rendeert het inzaaien van vanggewassen voor wintergranen? - meer info volgt
september 2022 - Rendeert het inzaaien van vanggewassen voor wintergranen? Ervaar het zelf- meer info volgt
najaar 2022 - Wat zijn de resultaten bij de opgevolgde aardappelvelden? - meer info volgt
najaar 2022 - Is onderzaai gras mogelijk bij korrelmais? - meer info volgt
najaar 2022 - Een goede bodemkwaliteit, dé basis voor een goede teelt! - meer info volgt
najaar 2022 - Oogstresten inwerken voor de winter: ja of nee? - meer info volgt
najaar 2022 - Gratis check-up en advies bij eigen kunstmeststrooier - meer info volgt

Afgelopen evenementen

Om toegang te krijgen tot de inhoud van de evenementen (en een eventuele presentatie of opname), moet je je hebben aangemeld voor het evenement. Deed je dit niet en heb je interesse om de inhoud van dit evenement te bekijken? Neem dan contact op met info@b3w.vlaanderen.be.

17 mei 2022 - digitaal- Optimaal inzetten van dierlijke en andere mestsoorten in aardappel

Op dinsdag 17 mei om 20u organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment waarbij we samen bekijken hoe we dierlijke mest en andere mestsoorten in aardappel optimaal kunnen inzetten.

Met de huidige prijzen voor kunstmest is het optimaal inzetten van dierlijke mest en andere mestsoorten een uitdaging voor alle land- en tuinbouwers. We starten door de verschillende soorten dierlijke mest onder de loep te nemen en de N-P-K-samenstelling te bekijken.

Landbouwer Pieter De Geeter dient dit jaar digestaat (zonder dierlijke mest) toe in aardappelen in plaats van de gebruikelijke kunstmest. Samen zullen we dit perceel het hele jaar door opvolgen. Vlaco zal hierbij de kwaliteit van digestaat toelichten.

Daarnaast focusten we ook op de driejarige proef met herwonnen meststoffen.

De meeste aardappelen werden reeds geplant en hier en daar komen ze ook al boven. We staan dus ook nog even stil bij het ideale bijbemestingstijdstip en hoe we kunnen bijbemesten.

Ga naar de eventpagina

21 april: aftstelling kunstmeststrooier en efficiënt inzetten van kunstmest met behulp van precisielandbouwtechnieken

 

 • Hoe stel ik mijn strooier correct af?
 • Welke technieken zijn er op de markt?
 • Hoe werkt strooien met behulp van precisielandbouw

 

 

Zijn dit vragen waar u mee zit? Of heb u nog andere vragen met betrekking tot kunstmeststrooier of precisielandbouw, kom dan zeker en stel uw vraag!

Maak kennis met landbouwers in Haspengouw

Tijdens een thematisch uitwisselingsmoment gooit een landbouwer de deuren van zijn bedrijf voor je open. Vanop hun eigen bedrijf vertellen ze je over een praktijk of techniek die ze toepassen.

Als eerste deel van de namiddag zal B3W begeleidster Jolien Bode jullie meer vertellen over het correct afstellen van kunstmeststrooiers, kantstrooien, kwaliteitscheck van kunstmest,…

Landbouwer Willy Tans legt daarna uit waarom hij heeft geïnvesteerd in een nieuwe strooier met de optie om variabel te strooien. Alsook licht hij toe waarom hij inzet op precisielandbouwtechnieken, welke effecten hij hiervan ziet alsook welke investeringen hij hiervoor gedaan heeft.

Als 3de  deel van de namiddag komt Mark Artoos (Kverneland group) de technische specificaties van de strooier bespreken. Alsook al jullie technische vragen beantwoorden.

In een thematisch uitwisselingsmoment vinden we interactie belangrijk, daarom voorzien we ook ruimte voor  discussie en vraagstelling. Zo krijg je een goed beeld over de mogelijkheden op jouw eigen bedrijf.

Ga naar de eventpagina

 

7 april 2022 - Digitaal - Fractioneren in mais, kan dat?

 Op donderdag 7 april om 20u organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, een 3de thematisch uitwisselingsmoment over de bemesting in mais.

In het ideale geval geven we aan onze teelt een basisbemesting bij de zaai die we nadien kunnen corrigeren. Door via een bodemstaalname na de zaai te meten hoeveel N er 'klaar zit' om door de plant opgenomen te worden, weten we met welke hoeveelheid (kunstmest)stikstof we nog moeten bijsturen.

Bij maïs geven we nagenoeg de volledige basisbemesting via organische bemesting vlak voor de zaai. Organische mest werkt traag en daarom wordt ook de aanvullende kunstmestbemesting - als deze al gegeven wordt - bij de zaai gegeven.

Kan dit anders? In dit laatste thematisch uitwisselingsmoment van deze reeks spreekt Kristof Gelaude uit West-Vlaanderen over zijn ervaringen met het later bijmesten met kunstmest. Ontdek hoe en waarom hij dit doet.

Daarnaast bekijken we ook hoe we maïs met een snede gras ervoor gefractioneerd bemesten.

Meer info:

Ga naar de eventpagina

31 maart 2022 - Digitaal - Volstaat enkel dierlijke mest als basisbemesting voor aardappelen?

Op donderdag 31 maart om 20u organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment waarbij de vraag ‘Volstaat enkel dierlijke mest als basisbemesting voor aardappelen?’ beantwoord wordt.

Met de huidige prijzen voor kunstmest is het optimaal inzetten ervan een uitdaging voor alle land- en tuinbouwers. Door het fractioneren van de bemesting in aardappelen kan je al heel wat kunstmest uitsparen. Maar kunnen we nog verder gaan? Landbouwer Pieter-Jan is hier in ieder geval van overtuigd. Dit jaar volgen we een overtuigingsveld bij hem op waarbij Pieter-Jan enkel dierlijke mest als basisbemesting zal toedienen. Alle kunstmest zal hij op advies toedienen na opkomst van de aardappelen.

Wil je meer te weten komen, schrijf je dan zeker in voor deze Webinar!

 • Waarom en hoe gefractioneerd bemesten in de teelt van aardappelen?
 • Hoe ga je aan de slag met bemestingsadviezen en bijbemestingsadviezen?
 • Hoe de bijbemesting oordeelkundig toepassen?

Meer info en inschrijving via de evenementenpagina:

Ga naar de eventpagina

28 maart 2022 - digitaal - Met welke mestsoorten vul je de behoefte van maïs in?

Op maandag 28 maart om 20u organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment over de behoeften van maïs invullen met verschillende mestsoorten.

Goed bemesten is meer dan alleen de N- en P2O5-behoeften invullen. Zijn er combinaties van mestsoorten mogelijk die een gunstigere N/P/K-verhouding bieden zodat je kunstmest kan sparen?

Landbouwer Kris Gios legde uit hoe hij de bemesting in zijn maïs aanpakt. Gert Van de Ven van Hooibeekhoeve getuigde tevens over recente proefveldresultaten.

De presentatie en opname van het thematisch uitwisselingsmoment vindt u via de evenementenpagina:

Ga naar de eventpagina

23 maart 2022 - Hoe kunstmest efficiënt inzetten?

Op woensdag 23 maart organiseerde B3W een thematisch uitwisselingsmoment over 'Hoe kunstmest efficiënt inzetten?'

Wil je meer weten, op de pagina van het evenement kom je meer te weten.

Ga naar de eventpagina

21 maart 2022 - Digitaal - Maïs optimaal bemesten volgens N-advies

Op maandag 21 maart organiseerde B3W een digitaal thematisch uitwisselingsmoment over 'Maïs optimaal bemesten volgens N-advies'

Wil je meer weten, op de pagina van het evenement kom je meer te weten.

Ga naar de eventpagina

15 maart 2022 -DIGITAAL - Kan ik kunstmest uitsparen na het telen van groenten?

Op dinsdag 15 maart om 20u organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment over de stikstof-waarde van oogstresten.

Iedere teelt laat oogstresten na, maar de ene teelt meer dan de andere. Ook is er een groot verschil in stikstofinhoud en snelheid van stikstofvrijstelling. Teel je zelf groenten of verpacht je soms percelen waar er groenten voorstonden? Dan is het heel belangrijk om de volledige stikstofcapaciteit van deze percelen te benutten met jouw volgteelt. Landbouwer Pieter-Jan teelt oa. bloemkolen en houdt hier duidelijk rekening mee zodat hij op deze percelen zijn basisbemesting sterk kan verminderen. Onderstaande items kwamen aan bod:

 • Wat beïnvloedt de snelheid van stikstof vrijgave uit oogstresten?
 • Hoeveel kunstmest kan ik minder toedienen voor mijn teelt het jaar nadien?
 • Hoeveel verschil in stikstofvrijgave zit er tussen de verschillende groentenoogstresten?

Ga naar de eventpagina

10 Maart 2022 - Aardappelen telen na het scheuren van grasland

 Op donderdag 10 maart, om 13.30u, organiseert B3W, de Begeleidingsdienst voor een Beter Bodem- en Waterkwaliteit, het thematisch uitwisselingsmoment 'Aardappelen telen na het scheuren van grasland', in Gemeentezaal Den Eel, Eelstraat 4, 2380 Ravels.

Tijdens dit uitwisselingsmoment gaan telers en B3W begeleiders dieper in op:

- De redenen om grasland te scheuren en aardappelen te telen na gescheurd grasland
- Mogelijkheden om het nitraatresidu van aardappelen na gescheurd grasland in te perken

Meer info en inschrijving via de evenementpagina:

Ga naar de eventpagina

7 maart 2022 - DIGITAAL - Winterprei, nog bijbemesten?

Op maandag 7 maart om 20u organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment over de bemesting van winterprei.

Winterprei telen met het oog op een laag nitraatresidu is niet zo makkelijk want de prei moet toch voldoende stikstof ter beschikking hebben tijdens de winter. Of is dit niet zo misschien? En hoe kan ik mijn winterprei nu nog bijbemesten? Landbouwer Marnick vertelde ons hoe hij de bemesting in zijn winterprei aanpakt.

Hierbij kon je meer te weten komen over:

 • Hoeveel stikstof heeft prei nodig om de winter goed door te komen?
 • Hoe kan ik prei nu nog het beste bijbemesten?

Ga naar de eventpagina

22 december 2021: Scheuren van grasland binnen de groenteteelt.

Na het scheuren van grasland is de kans groter op een hoog nitraatresidu in het najaar. Gescheurd grasland stelt nog laat in het seizoen stikstof vrij.

In dit infomoment verduidelijkten we hoe dit komt en gaven we tips over hoe je er mee kan omgaan.

 • Welke keuzes op vlak van bemesting je best maakt in het jaar na scheuren?
 • Welke groenteteelt je kan zetten als volgteelt?

Neem zeker nog een kijkje op de evenementenpagina voor de ervaringen uit het praktijkonderzoek. 

Ga naar de eventpagina

21 december 2021: Hoe compost integreren in jouw bedrijfsvoering?

Op dinsdag 21 december om 20u organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment (TUM) over hoe je compost kunt integreren in je bedrijfsvoering.

Voor meer info klik op onderstaande link

Ga naar de eventpagina

17 december 2021: Gras in onderzaai maïs

Tijdens dit thematisch uitwisselingsmoment kwam u alles te weten over deze techniek. Onder meer:

 • De keuze van het zaaitijdstip, de grassoort en zaaitechniek
 • De invloed van onderzaai op het nitraatresidu
 • De keuze van het juiste perceel
 • Het belang van correcte onkruidbestrijding

We toonden u ook de machine waarmee we onderzaai gras in maïs hebben toegepast en de resultaten ervan. Daarnaast deelde loonwerker Stijn Stragier ook zijn ervaringen en visie rond dit thema.

Wil je de ervaringen rond het onderzaaien van gras in maïs nog eens nalezen, klik dan door naar de evenementenpagina. 

Ga naar de eventpagina

16 december 2021: Gescheurd grasland inpassen in je teeltrotatie

Teeltrotatie is belangrijk voor je bodem.  Op veebedrijven zijn rotaties met grasland dan ook niet weg te denken.  Hoe je het gras 'letterlijk' draait of keert : na scheuren van grasland is de kans op hoge nitraatresidu's groter.    

In dit uitwisselingsmoment leerde je begrijpen hoe dit komt.

 • Wat maakt dat na gescheurd grasland nog zo laat in het seizoen veel stikstof vrij komt? 
 • Wat kan je eraan doen, welke keuzes kan je maken richting bemesting of volgteelt na scheuren?
 • Wat zijn de ervaringen uit praktijkonderzoek?

Wil je meer weten over het scheuren van grasland, ga dan zeker een kijkje nemen op de evenementenpagina. 

Ga naar de eventpagina

15 december 2021: Bodemkwaliteit op bedrijfsniveau

Landbouwer Ivo Dermaut deelde zijn ervaring rond koolstofopbouw op bedrijfsniveau. Hij lichtte toe hoe hij werkt aan de koolstofopbouw en waarom hij voor een bepaalde strategie kiest.

Een antwoord op de volgende vragen kreeg je op het thematische uitwisselingsmoment:

 • Hoeveel koolstof is er aanwezig op Ivo zijn bedrijf?
 • Welke handelingen hebben invloed op het koolstofgehalte?
 • Welk effect heeft het op je koolstofopbouw als je een maatregel aanpast?

De begeleiders van B3W hebben deze items ruimer gekaderd. Zo kwam je onder meer te weten over op welke manier je een koolstofsimulatie op je bedrijf kan berekenen. 

Wil je de info van dit uitwisselingsmoment nog even raadplegen, ga dan naar de evenementenpagina. 

Ga naar de eventpagina

15 december 2021, 13.30u, Hoe verliep de bemesting in aardappelen in 2021

Op 15 december blikten de B3W begeleiders samen met teler Xavier Desmet terug op de voor- en nadelen van een aantal bemestingsstrategieën in aardappelen:

 • Gefractioneerd bemesten in aardappelen
 • Aardappelen telen na gescheurd grasland 
 • Rijenbemesting in aardappelen 

Ga naar de eventpagina

14 december 2021: Grasland scheuren waarom en wat zijn de aandachtspunten

Wanneer kan ik het beste scheuren? Welke teelt zet ik in na het scheuren? En mag ik het grasland wel scheuren? Er zullen vele vragen omhoog komen wanneer het over scheuren van grasland gaat. 

Graag leggen we kort uit waarom we al dan niet zouden scheuren. En ook wat de wetgeving er over kan vertellen. 

Ga naar de eventpagina

7 december 2021; 'Boerderijcompostering, hoe begin ik hieraan?

Op dinsdag 7 december 2021 werd een informatiedag georganiseerd rond boerderijcompostering te Stekene.

De dag ging van start met een thematisch uitwisselingsmoment georganiseerd door B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit. Hierbij deelde de familie Cerpentier te Stekene zijn ervaringen rond boerderijcompostering. 

Ga naar de eventpagina

6 december 2021, Mest scheiden, het waarom en hoe van mobiele mestscheiding.

Op maandag 6 december om 20u organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment over het scheiden van mest met een mobiele mestscheider.

Waarom mest gaan scheiden? Waarom scheiden met een mobiele installatie? Wat te doen met de gescheiden fracties? Ben je nieuwsgierig naar de antwoorden op deze vragen? Volg dan  ons digitaal infomoment waarbij landbouwer Pieter Obin zijn ervaring met jullie zal delen.

Ga naar de eventpagina

3 december 2021: Voorjaarstoepassing van drijfmest in wintergranen

 Op vrijdag 3 december om 20u organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment (TUM) over voorjaarstoepassing van drijfmest in wintergranen.

Voor meer info klik op onderstaande link

Ga naar de eventpagina

2 december 2021, ONLINE: 'Gras onderzaaien bij maïs in combinatie met een roterende schoffel'

Donderdag 2 december 2021 om 20u organiseerde B3W een thematisch uitwisselingsmoment over onderzaai van gras bij maïs in combinatie met een roterende schoffel.

Ben je benieuwd of gras onderzaaien in maïs iets voor jou is? Of pas je al onderzaai toe, maar ben je geïnteresseerd in de voordelen van een roterende schoffel in combinatie met onderzaai? Bezoek dan de evenementpagina. Hier vindt u de presentatie en de opname van het uitwisselingsmoment terug.

Ga naar de eventpagina

29 november 2021, HELE DAG: Leer je bodem kennen, met de handen in de aarde EN met de technologie in de hand.

We eisen veel van onze bodems! Ook bij extreme weersomstandigheden zoals droogte en natte willen we dat onze bodems een ideale partner zijn voor het behalen van goede opbrengsten. De bodem moet een goede buffer zijn voor water en nutriënten en moet deze ook vrijstellen voor de gewassen. Hiervoor dient de bodem én het bodemleven in goede conditie te zijn.  Zie jij ook dat je tegen de limieten van je bodem aanloopt? Wil je graag leren hoe je jouw bodem beter kan inschatten en naar een hoger niveau kan tillen?  

Maak dan kennis met landbouwers Johan en Bert die jullie graag vertellen hoe zij hun bodems leren kennen en behandelen. 

 

Leer je bodem kennen, met de technologie in de hand 

 • Scanners, wat kunnen ze ons leren? 

 • Op welke percelen is een bodemscan nuttig? 

 • Hoe moet ik mijn bodemanalyse begrijpen? 

 • Hoe kan ik mijn perceel plaatsspecifiek behandelen (bekalken, compost...) 

Leer je bodem kennen, met de handen in de aarde 

 • Hoe heb ik aandacht voor mijn bodem? 

 • Hoe beoordeel ik de bodemkwaliteit? 

 • Is niet-kerende bodembewering iets voor mij? 

 • Welke machines gebruik ik het beste om mijn bodem te bewerken? 

 • Hoe spoor ik verdichting op en hoe te voorkomen? 

Ga naar de eventpagina

29 november 2021, VOORMIDDAG: Leer je bodem kennen, met de technologie in de hand.

Johan liet al op verschillende percelen een bodemscan uitvoeren om zo elk hoekje van zijn percelen te leren kennen. Maar hoe ga je dan met de resultaten aan de slag? Hoe maakt je jouw perceel uniformer voor oa. de zuurtegraad en het organische koolstofgehalte? Ben je benieuwd wat een scanner in de bodem allemaal kan zien? Samen met de begeleiders van B3W willen we je meer duidelijkheid geven over: 

 • Scanners, wat kunnen ze ons leren? 

 • Op welke percelen is een bodemscan nuttig? 

 • Hoe moet ik mijn bodemanalyse begrijpen? 

 • Hoe kan ik mijn perceel plaatsspecifiek behandelen (bekalken, compost...) 

Ga naar de eventpagina

29 november 2021, NAMIDDAG: Leer je bodem kennen, met de handen in de aarde.

Bert komt vaak het perceel op met een spade in de hand om met enkele spadesteken in de bodem te kijken. De kleur van de bodem, het openbreken van de aarde,…  Of gewoonweg kijken hoeveel torentjes aan het oppervlak komen, een teken van actief bodemleven. Je kan hier heel veel van leren! Wil jij ook eens wat dieper in de bodem kijken? Samen met de begeleiders van B3W willen we je meer duidelijkheid geven over: 

 • Hoe heb ik aandacht voor mijn bodem? 

 • Hoe beoordeel ik de bodemkwaliteit? 

 • Is niet-kerende bodembewering iets voor mij? 

 • Welke machines gebruik ik het beste om mijn bodem te bewerken? 

 • Hoe spoor ik verdichting op en hoe te voorkomen? 

Ga naar de eventpagina

26 november 2021 NAMIDDAG: Stoppelbewerkingen en groenbedekkerkeuze in functie van niet-kerende grondbewerkingen

 B3W organiseert een thematisch uitwisselingsmoment over stoppelbewerkingen en groenbedekkers in functie van niet-kerende grondbewerkingen op 26 november 2021.

 • Welk effect heeft welke machine op de bodem?
 • Welke machines gebruik ik best in welke omstandigheden?
 • Hoe corrigeer ik verdichte lagen in mijn bodem het beste?
 • Wanneer kan ik best groenbedekker zaaien en welke?

Zijn dit vragen waar u mee zit? Of heb u nog andere vragen met betrekking tot grondbewerkingen en groenbedekkers, kom dan zeker en stel uw vraag!

Ga naar de eventpagina

25 november 2021, LENDELEDE - Hoe was het bloemkoolseizoen en hoe liggen de grasgangen er nu bij?

Op donderdag 25 november organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit, een samenvattend thematisch uitwisselingsmoment (TUM) rond de bemesting in bloemkolen en het inzaaien van de oogstgangen met gras. Collega landbouwers geven jullie graag hun bevindingen mee. 

Ga naar de eventpagina

23 november gefractioneerde bemestingin late herfstprei en rijenbemesting in vroege prei

 Ga naar de eventpagina

23 november 2021, DIGITAAL: ‘Hoe was het bloemkoolseizoen en hoe liggen de grasgangen er nu bij?'

 Op dinsdag 23 november organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit, een samenvattend thematisch uitwisselingsmoment (TUM) rond de bemesting in bloemkolen en het inzaaien van de oogstgangen met gras. Collega landbouwers geven jullie graag hun bevindingen mee. 

Ga naar de eventpagina

22 november 2021: 'Compost beïnvloedt de bodemvruchtbaarheid positief, maar hoe start ik hier nu mee?

Op maandag 22 november om 13u30 organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment over het toepassen van compost.  

Zie je het koolstofgetal van je bodem ook dalen door de jaren heen? Wil je jouw bodem vruchtbaarder maken? Dan heeft je bodem voordeel bij een bodemverbeteraar zoals compost. Dien jij reeds compost toe of zou je dit graag eens proberen maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Heb je vragen bij de kwaliteit van compost? Dan kan het bezoeken aan de composteringssite van Lavatra in Lauwe je hierop een antwoord geven. Ook een landbouwer die regelmatig compost gebruikt zal aanwezig zijn om zo zijn ervaringen met jullie delen.

Ga naar de eventpagina

17 november 2021: Kunstmest: aandachtspunten toepassing

Op woensdag 17 november organiseerde B3W een digitaal thematisch uitwisselingsmoment over het gebruik van kunstmest.

Wil je meer weten, op de pagina van het evenement kom je meer te weten.

Ga naar de eventpagina

27 oktober 14u - Met spaakwielbemester en spuiwater kunstmest op grasland besparen

Oordeelkundige toediening van spuiwater afkomstig van een zure luchtwasser op grasland heeft tal van voordelen. Tijdens dit uitwisselingsmoment op 27 oktober leerde je er alles over. We waren te gast bij landbouwer Gert Bevers uit Loenhout.

Op het varkens- en melkveebedrijf van Gert wordt zowel het spuiwater geproduceerd als dat het wordt toegepast op het veld. Wil je de presentatie van het uitwisselingsmoment (her)bekijken? Ga dan naar de evenementpagina!

 Ga naar de eventpagina

27 oktober 2021 te Bornem: Bemestingsstrategie prei

Op woensdag 27 oktober deelde landbouwer Benny Bolsens uit Bornem zijn ervaringen en visie over zijn bemestingsstrategie in prei. Hij lichtte toe hoe hij de bemesting aanpakt en waarom hij voor deze bepaalde strategie kiest.

Ga naar de eventpagina

21 oktober 2021: De kunst om kunstmest correct te gebruiken

Op donderdag 21 oktober om 13u30 organiseerde  B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment over het gebruik van kunstmest.

Wil je meer weten, op de pagina van het evenement kom je meer te weten.

Ga naar de eventpagina

5 oktober 2021: Gras onderzaaien in maïs

Op dinsdag 5 oktober om 15u organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment (TUM) over gras onderzaaien in maïs.

Voor meer info klik op onderstaande link

Ga naar de eventpagina

4 oktober 2021: 'Hoe was het aardappelseizoen en tips voor volgend seizoen'

 Op maandag 4 oktober om 13u30 organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment (TUM) over bemesten in aardappelen.

 

 Voor meer info klik op onderstaande link

Ga naar de eventpagina

25 & 26 september 2021: Demo onderzaai mais werktuigdagen

In het weekend van 25 en 26 september kon je ons vinden op de Werktuigendagen in Oudenaarde met onze demo ondererzaai gras in mais.

Voor meer info klik op onderstaande link

Ga naar de eventpagina

13 september 2021: Scheiden van runderdrijfmest, de mogelijkheden op het melkveebedrijf

Ga naar de eventpagina

31 augustus 2021 - Gescheiden rundveedrijfmest: hoe toepassen in de stal en op het veld

Melkveehouder Jens liet zijn scheidingsinstallatie zien en stond stil bij de aandachtspunten bij het gebruik van dikke en dunne fractie in de stal en op het veld. Samen met de begeleiders van B3W hebben we je meer duidelijkheid gegeven over: 

 • Welk type scheider is het meest geschikt?
 • Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van dikke fractie?
 • Dikke fractie als strooisel bij melkkoeien, werkt dat?
 • Dunne fractie als meststof op grasland : wat zijn de voordelen?
 • Zijn er voordelen naar mestafzet?

Ga naar de eventpagina

30 augustus 2021 - Organische koolstof opbouwen

Op maandag 30 augustus organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit, op de kruising van de Stoofstraat en de Oudenaardseweg te Wortegem‑Petegem, om 14.00 uur, het thematisch uitwisselingsmoment ‘Organische koolstof opbouwen’.

Tijdens dit uitwisselingsmoment gaven teler Xavier Desmet en de B3W-begeleiders toelichting over de mogelijkheden om het organisch koolstof gehalte op peil te houden en/of op te bouwen door middel van de teeltrotatie en bemesting.

Meer concreet trachtte men een antwoord te formuleren op volgende vragen:

 • Wat is het belang van bodem organische koolstof?
 • Hoeveel bodem organische koolstof moet mijn bodem bevatten?
 • Hoe snel breekt bodem organische koolstof af?
 • Hoe kan ik bodem organische koolstof opbouwen?
  • In welke mate dragen teelten en vanggewassen bij aan het bodem organisch koolstof gehalte?
  • Wat is de rol van bemesting in het opbouwen/op peil houden van het bodem organisch koolstof gehalte?

Ga naar de eventpagina

27 augustus 2021: Innovatief werken met groenbedekkers

Akkerbouwer Jan de Bruyn deelde op 27 augustus zijn ervaringen over innovatief werken met groenbedekkers.

Jan legde uit hoe hij vanggewassen innovatief inzet in zijn bedrijfsvoering. Vanggewassen doen immers zo veel meer dan de bodem bedekken. Door slimme mengsels te kiezen wordt het organisch stofgehalte opgekrikt en kan je groenbemester stikstof leveren aan je hoofdgewas. Zo hoef je minder te investeren in kunstmest.  Jan deelde zijn ervaringen met mengteelten van koolzaad en groenbemesters. Tot slot vertelden we ook iets over het direct inzaaien van wintergranen in een groenbemester.

Ga naar de eventpagina

20 augustus 2021: Niet-kerende bodembewerkingen

Ga naar de eventpagina

13 augustus 2021: Mest wordt digestaat, hoe gebruik ik dit op mijn percelen

Ga naar de eventpagina

9 augustus 2021: Onderzaai van gras bij maïs

Ga naar de eventpagina

29 juni 2021: Telen van aardappelen, meer dan stikstof alleen

Ga naar de eventpagina

 

28 juni 2021: Valoriseren van dunne en dikke fractie van drijfmest op het melkveebedrijf

Ga naar de eventpagina

24 juni 2021: Hoe kwalitatieve bloemkolen kweken met aandacht voor nitraatresidu?

Ga naar de eventpagina

3 juni 2021: Bemesten van alternatieve sla op advies na het inwerken van gele mosterd.

Ga naar de eventpagina

31 mei 2021 (13u): Bijbemesten in aardappel, hoe doe ik dat?

Ga naar de eventpagina

27 mei 2021 (20u): Bijbemesten in aardappel, hoe doe ik dat?

Ga naar de eventpagina

 

 

 

25 mei 2021 (20:00 - 21:30): Onderzaai van gras bij maïs, wat zijn de aandachtspunten? Leer samen met ons de do’s en don’ts kennen.

Ga naar de eventpagina

31 maart 2021 (20:00 - 21:30): Voorjaarstoepassing van drijfmest in wintertarwe. Thematisch uitwisselingsmoment

Ga naar de eventpagina

 

 

30 maart 2021 (19:30 - 21:00): Efficiënt bemesten in aardappelen. Thematisch uitwisselingsmoment.

Ga naar de eventpagina

18 maart 2021 (20:00 - 21:30) - Inwerken van groenbedekkers

Ga naar de eventpagina