Evenement

Bemesting, gebruik van digestaat en rassenkeuze in bloemkool

Lore Lauwers
Lore Lauwers

Beste, 

Op vrijdag 7 oktober 2022 om 13u30 organiseert B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment over gefractioneerde en geplaatste bemesting in bloemkool. 

Tijdens dit thematisch uitwisselingsmoment komen we samen op het bloemkoolperceel van landbouwer Ivo Dermaut waar hij zal vertellen hoe ze de bemesting in bloemkool aanpakken, welke machines ze daarvoor gebruiken en wat hun ervaringen hiermee zijn.  

Daarnaast wordt er ook dieper ingegaan op de verschillen in stikstofbehoefte tussen de bloemkoolrassen en hoe je bemesting hierop aan te passen. Tijdens dit uitwisselingsmoment kan je de verschillende rassen zelf beoordelen in de door PCG aangelegde rassenproef.  

Op het bloemkoolperceel wordt ook een lange termijnproef met digestaat opgevolgd, tijdens het bezoek zullen de resultaten van de ondertussen 7-jarige proef toegelicht worden.  

Je komt de antwoorden te weten op de volgende vragen:  

  • Is enkel drijfmesttoepassing voldoende in tweede vrucht bloemkool?  

  • Wat zijn de voordelen van bandbemesting in bloemkool?  

  • Hoeveel N kan ik ermee besparen?  

  • Hoe pak ik de bemesting van de bloemkoolrassen aan?  

  • Zijn de verschillende digestaatproducten even goed als de huidige standaardpraktijken?  

  • Klopt het dat digestaat een meeropbrengst oplevert tov runderdrijfmest?  

In een thematisch uitwisselingsmoment vinden we interactie belangrijk, daarom voorzien we ook ruimte voor  discussie en vraagstelling. Zo krijg je een goed beeld over de mogelijkheden op jouw eigen bedrijf. Stuur ons dus gerust een aantal vragen op voorhand door of stel jouw vraag op de dag zelf. 

 

Interesse? Schrijf snel in via de gele knop! 

 

Het thematisch uitwisselingsmoment ‘Bemesting, gebruik van digestaat en rassenkeuze in bloemkool’ gaat door op vrijdag 7 oktober 2022 om 13u30 in de Materzeelstraat 23A te 8570 Ingooigem.   

 

Tot dan! 

Lore Lauwers 

lore.lauwers@b3w.vlaanderen.be 

09/381.86.83 

Configureer een maximaal aantal aanmeldingen
Uit