Evenement

Mest scheiden, het waarom en hoe van mobiele mestscheiding.

Bert Soenen
Bert Soenen
in group Mestproducten

Op maandag 6 december om 20u organiseert B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment over het scheiden van mest met een mobiele mestscheider.

Waarom mest gaan scheiden? Waarom scheiden met een mobiele installatie? Wat te doen met de gescheiden fracties? Ben je nieuwsgierig naar de antwoorden op deze vragen? Volg dan  ons digitaal infomoment waarbij landbouwer Pieter Obin zijn ervaring met jullie zal delen.

Maak kennis met landbouwer Pieter Obin

Doorheen de avond vertelt Pieter ons het waarom en hoe van deze techniek, waarbij aanvullende theoretische info gegeven wordt. Samen met de begeleiders van B3W willen we je meer duidelijkheid geven over:

  • Waarom Pieter mest laat scheiden
  • Hoe en hoe vaak mest geschieden wordt
  • Hoe de verschillende fractie opgeslagen en toegepast worden
  • Wat de voordelen zijn van deze techniek

Wil je even terugblikken op dit uitwisselingsmoment? Hieronder vind je de gebruikte Powerpointpresentatie en op ons Youtubekanaal kan je de opname ervan bekijken.

Bestanden
Configureer een maximaal aantal aanmeldingen
Uit