Gebruik van dikke fractie in diepstrooiselboxen
Evenement

Valoriseren van dunne en dikke fractie van drijfmest op het melkveebedrijf

Stijn Martens
Stijn Martens
in groep Mestproducten

Het gebruik van dikke fractie in strooiselboxen, een efficiëntere stikstofbemesting met dunne fractie, … Mest scheiden kent verschillende toepassingen en voordelen. Tijdens dit thematisch uitwisselingsmoment verdiepen we ons in de wereld van scheiden van mest.  

Melkveehouder Bram Maes uit Bellem leidt ons op maandag 28 juni virtueel rond op zijn bedrijf en demonstreert zijn moderne scheidingsinstallatie. Omwille van de Corona-maatregelen zal het thematisch uitwisselingsmoment digitaal plaatsvinden.  

Bram heeft een melkveebedrijf met 135 melkkoeien. Sinds een jaar heeft hij een nieuwe serrestal in gebruik die uitgerust is met een mestscheider en waarbij de dikke fractie automatisch verdeeld wordt in de diepstrooiselboxen. De dunne fractie gebruikt hij om zijn grasland efficiënter te bemesten. Tijdens het uitwisselingsmoment zal Bram stilstaan bij de techniek en de aandachtspunten bij het gebruik van dikke en dunne fractie. Daarnaast mag je antwoorden verwachten op de volgende vragen: 

  • Welk type scheider is het meest geschikt? 

  • Hoe verandert de N/P-verhouding na scheiding? 

  • Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van dikke fractie? 

  • Wat is de invloed op de koeien bij het gebruik van dikke fractie als strooisel? 

  • Wat zijn de voordelen om te bemesten met dunne fractie op grasland? 

 

In een thematisch uitwisselingsmoment vinden we interactie belangrijk, daarom voorzien we ook ruimte voor discussie en vraagstelling. Zo krijg je een goed beeld over de mogelijkheden op jouw eigen bedrijf.  

 

Heb je de webinar niet kunnen volgen of wil je iets herbekijken? Geen probleem, hieronder vind je alle informatie terug. 

1) Klik hier om de presentatie te raadplegen

2) Klik hier om de opname van de webinar te bekijken

     Indien de filmpjes over de techniek en ervaringen van het gastbedrijf niet vlot afspelen,           kan je deze ook afzonderlijk bekijken via onderstaande linken.

2.1) Voorstelling gastbedrijf (Bram Maes)

2.2) Waarom mest scheiden? Stalopbouw en toelichting scheidingsproces

2.3) Gebruik van dikke fractie als boxstrooisel en toediening op akkerland

2.4) Bemesting van grasland met dunne fractie

2.5) Investeringen/onderhoudskosten en samenvattende boodschap

 

Heb je nog vragen of opmerkingen? Je kan deze kwijt in onderstaand forum. 

Plaats als eerste een reactie en breng een discussie op gang. Je kan ook steeds je vraag mailen naar stijn.martens@b3w.vlaanderen.be 

Wees de eerste die reageert


Gelieve inloggen of registreren om commentaar te geven.