Bemestingstips

 

Bemesten volgens het principe van de 4 J's betekent dat de bemesting uitgevoerd wordt met de juiste mestsoort en juiste dosis, op het juiste tijdstip, met de juiste bemestingstechniek.

 

 

 

 

 

 

 

Bodemkwaliteit

 

Een goede bodem is de basis van een goede teelt. Hiervoor moeten:

  • de nutriënten gebonden kunnen worden aan de organische stof van de bodem;
  • moeten deze nutriënten voldoende beschikbaar zijn door een goede zuurtegraad;
  • moet de bodem goed doorwortelbaar zijn en dus geen storende lagen te bevatten;
  • dient er een actief bodemleven te zijn.
     

 

 

Groenbedekkers

 

Een groenbedekker heeft verschillende functies. Zo zal hij als vanggewas fungeren in het najaar en de reststikstof opnemen. In het voorjaar wordt hij een groenbemester en zal hij de gevangen reststikstof terug vrijgeven. Verder bedekt hij de bodem om zo erosie tegen te gaan en zal hij organische stof aanbrengen aan onze bodem.

 

 

 

 

 

Bodem-

bewerkingen

 

Via een bodembewerking brengen we zuurstof in de bodem, werken we oogstresten onder, leggen we een mooie zaaibed aan ... Belangrijk is om te kiezen voor de juiste bewerking op het juiste tijdstip en op de juiste manier. Via de bodembewerkingen kunnen we namelijk een impact hebben op het bodemleven, bodemverdichting, slempgevoeligheid, organische stof ...