Stikstof in de bodem

Het stikstofgehalte in je bodem is op elk moment het resultaat van het het initiële stikstofgehalte bij de start van het groeiseizoen, en een reeks aan- en afvoerposten van stikstof. Deze aan- en afvoerposten worden grafisch weergegeven in bovenstaande figuur.

De belangrijkste aanvoerposten van stikstof zijn:

  • bemesting
    • minerale mest
    • organische mest
  • vrijstelling van stikstof door mineralisatie uit organische stof in de bodem, uit groenbemesters en uit oogstresten
  • atmosferische stikstofdepositie

De belangrijkste afvoerposten van stikstof zijn:

 

Stikstofvrijstelling door mineralisatie

Mineralisatie van organische stof in de bodem in droge en natte jaren