Organische stof in de bodem is afkomstig van de afbraak van vers organisch materiaal zoals oogst- en plantenresten, compost, mest … door micro-organismen. Wanneer het organisch materiaal door de afbraak onherkenbaar is geworden, spreken we van organische stof in de bodem. Het bestaat gemiddeld uit ongeveer 50% organische koolstof.

Organische stof draagt via verschillende aspecten bij tot een verhoogde bodemkwaliteit:

Het verhogen van het organischestofgehalte heeft dus een positief effect op de bodemkwaliteit en kan gerealiseerd worden door toediening van organische bemesting (vb. dierlijke meststoffen, compost … ), door beheermaatregelen (vb. gewasrotatie, groenbedekkers, tijdelijk grasland), via alternatieve landbouwsystemen (minimale bodembewerking, biologische landbouw) en door koolstofaanbreng via gewassen en bemesting.

Lees meer over het opbouwen/op peil houden van organische koolstof in de bodem, met meer specifiek de rol van teeltrotatie en bemesting, in volgende brochure. Het toedienen van compost helpt ook bij het opkrikken van het organischestofgehalte van je bodem, lees er meer over op de pagina van compost

 

Over het onderwerp organische stof zijn hieronder ook drie handige infofiches terug te vinden:

  • organische stof in de bodem
  • hoe het organische-koolstofgehalte in de bodem verhogen
  • effectieve organische koolstof (EOC). Dit is de hoeveelheid aangevoerde organische koolstof die na één jaar nog in de bodem aanwezig is. 
Bestanden

Wees de eerste die reageert


Gelieve inloggen of registreren om commentaar te geven.