Zuurtegraad van de bodem (pH)

De bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid worden in belangrijke mate bepaald door de pH of zuurtegraad van de bodem. Een ongunstige pH kan leiden tot aanzienlijke opbrengst-en kwaliteitsverliezen. Een optimale bodem-pH is van belang voor:

  • vrijstelling van nutriënten door mineralisatie van organische stof;
  • de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem;
  • de opneembaarheid van nutriënten door gewassen;
  • de gevoeligheid voor de ontwikkeling van ziekten.

Bodemverzuring kan plaatsvinden via natuurlijke (vb. ademhaling, afbraak organisch materiaal, gewasopname van nutriënten …) en antropogene (vb. gebruik van meststoffen, ploegdiepte …) processen.

Om bodems te ontzuren kan een bekalking toegepast worden. Lees meer over het op peil houden van je bodem pH in onderstaande infofiche. Omdat een perceel meestal niet homogeen is, kan plaatsspecifiek bekalken ervoor zorgen dat de zuurtegraad op elke plaats binnen het perceel geoptimaliseerd wordt. Lees er meer over in onderstaande infofiche.

Bestanden

Reacties (2)

Sophie Nawara
Sophie Nawara

Dag Lieven,
Bedankt voor je interesse in het onderwerp! B3W is een samenwerking tussen verschillende praktijks- en onderzoeksinstellingen: elk met hun eigen aanpak, maar meestal zijn deze verschillen beperkt. Het verschil in pH-waarden hier kan verklaard worden door het verschil in bemonsteringsdiepte (0-23 cm bij BDB en 0-30 cm bij Inagro). Bij de bemonsteringsdiepte van 0-30 cm wordt ook een deel bodem van onder de ploeglaag mee opgenomen, dat heeft natuurlijk ook een invloed op de gemeten pH. We passen het artikel aan en nemen de bemonsteringsdiepte mee op in de tabel.


Gelieve inloggen of registreren om commentaar te geven.