Bloemkool

Bloemkool is een teelt met reeds vrij vroeg een hoge stikstofbehoefte. Het is daarom aangeraden om de stikstofbemesting toch zeker deels geplaatst toe te dienen. De geconcentreerde plaatsing zorgt voor een vlotte stikstofbeschikbaarheid, een vertraagde omzetting naar nitraat (en dus minder risico op uitspoeling) en bijkomend worden de niet-beteelde oogstgangen en kopakkers (die makkelijk 17% kunnen bedragen) niet bemest. De tweede fractie van de stikstofbemesting kan tijdens de schoffelbeurt worden toegediend op basis van een bemestingsadvies.

Leer op dit kennispunt meer over efficiënt bemesten in bloemkool, en hoe te streven naar een laag nitraatresidu. 

Bemesten volgens de 4J's in bloemkool

 

 

 

 

 

Inzaaien oogstgangen bij bloemkool

 

 

 

 

 

Bemesten late weeuwenteelt bloemkool