Prei

Prei is een teelt met een eerder lange groeiduur en waarbij de grootste stikstofopname in de tweede helft van de teelt gebeurt, ongeveer 8-weken na het planten.

De lange groeiduur maakt dat prei, zeker de latere types, de mineralisatie van stikstof uit bodem organische stof, voorteelt/groenbedekker en organische mest optimaal kan benutten. Dit in combinatie met de lage stikstofbehoefte in de eerste weken na planten maken deze teelt goed geschikt om te bemesten in meerdere fracties via het 4J-principe.  

Leer op dit kennispunt meer over efficiënt bemesten in prei, en hoe te streven naar een laag nitraatresidu. 

Bemesten volgens de 4 J's in prei

 

 

 

 

Bijbemesten in prei