Optimale bemesting

De basis van een optimale bemesting is weten wat er in je bodem zit. Bekijk daarom zeker ook eens de info bij Bodemkwaliteit.

Een optimale bemesting houdt rekening met de 4J's. Dit betekent dat de bemesting uitgevoerd wordt met de juiste mestsoort en juiste dosis, op het juiste tijdstip, met de juiste bemestingstechniek. 

Dit wordt geïllustreerd in volgende video: 

Een bemestingsadvies gebaseerd op een bodemanalyse kan helpen om een juiste dosis toe te dienen!

Hoe correct kunstmest strooien?

 

 

 

Bemesten met spuiwater op grasland

 

 

 

Grasland-vernieuwing

 

 

 

Stikstofvrijstelling door mineralisatie

 

 

 

Spuiwater als stikstof- en zwavelmeststof