Sierteelt

 

De voorbije jaren is er sterk ingezet op bewustwording bij de vollegrondsiertelers voor wat betreft de stikskstofbemesting. Door de strenger wordende mestwetgeving en de op kennis gebaseerd bemestingsadviezen is de stikstofbemesting in veel gevallen teruggeschroefd. Het principe van de 4 J’s, (de juiste dosis, op het juiste tijdstip, met de juiste mestsoort en techniek) is de beste manier om de stikstofbemesting verder te verfijnen in functie van de teelt zonder in te boeten aan plantkwaliteit.

Naast bovenstaande gedragsverandering blijft het een uitdaging om het organische stofgehalte op de sierteeltpercelen op peil te houden, laat staan te verhogen. Het organische stofgehalte in de bodems van de vollegronds boomkwekerijpercelen, en bij uitbreiding van de sierteeltpercelen, ligt laag tot zeer laag. Het organische-stofgehalte kan verhoogd worden door het toepassen van organische bemesting, zoals stalmest. De organische bemesting wordt enkel toegepast wanneer de percelen vrij liggen. Afhankelijk van de deelsector zal er maar om de 2-3 jaar (bosgoed) of zelfs om de 4-5 jaar (laanbomen) een organische bemesting kunnen uitgevoerd worden.

Een groot aandeel van de toegepaste organische bemesting bestaat vandaag nog steeds uit stalmest. Er is een zoektocht aan de gang naar producten waar de C/P- en de C/N-verhoudingen hoog zijn.

Groencompost in boomkwekerijen

 

 

Niet-kerende bodembewerkingen