Door niet te ploegen, beperk je het volume waarover de organische stof wordt vermengd. Bij ploegen treedt er verdunning op, waardoor je meer organisch materiaal aan de bodem moet toevoegen om het organische stofgehalte in de streefzone te krijgen. 

In onderstaand artikel lees je meer over de ervaringen van Stijn Deruddere met niet-kerende bodembewerkingen op bos- en haagplantenkwekerij Deruddere-Rombaut. 

Bestanden