Eind november wijdde Boer & Tuinder een editie aan Interpom. Ook B3W-begeleider en sectorverantwoordelijke aardappelen, Stany Vandermoere, werd hiervoor geïnterviewd. Hij gaf een woordje uitleg over onze focusgroepen. 

In onderstaand artikel van Boer & Tuinder lees je wat het doel net is van deze focusgroepen, en waarom het ook voor jou een goed idee kan zijn om aan te sluiten. 

Bestanden