Simpele pagina

De werkvlakken van 2021

B3W

 

Er is al een zee van kennis en praktijkervaring. Daarin is veel te ontdekken om nutriëntenverliezen te verminderen en de bodem te verbeteren. Om die zoektocht gestructureerd en gericht aan te pakken, licht B3W jaarlijks een aantal focuspunten uit voor zijn werking.

Zij vormen de leidraad voor de uitbouw van de kennisdatabank, de uitwerking van campagnes en de invulling van focusgroepen en thematische uitwisselingsmomenten. De globale nutriëntenkringloop op je bedrijf bepaalt uiteraard hoe je deze thema’s, samen met B3W, benadert.

7 uitgelichte thema’s

De hoofdthema’s worden bepaald in samenspraak met de VLM en op basis van het advies van stakeholders. Ze kunnen dan ook van jaar tot jaar verschillen, in functie van de actuele noden voor de sector. Vanaf 2022 komt het advies voor deze werkvlakken van een adviescommissie.

In 2021 werkt B3W vooral rond:

  1. bemestingspraktijken en nutriëntenefficiëntie in aardappelteelt
  2. bemestingspraktijken en nutriëntenefficiëntie in groenteteelt in open lucht
  3. bemesting op gescheurd grasland
  4. onderzaai van gras in maïs
  5. vanggewassen en teeltrotatie
  6. sluiten van kringlopen in veehouderij
  7. ammoniakreductie bij toediening van meststoffen

Benieuwd wat deze werkthema's kunnen betekenen voor jouw bedrijf? Neem contact op. 

 

 

Vlaanderen verbeelding werkt
B3w.vlaanderen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid