Simpele pagina

Wat is B3W?

B3W

 

B3W of Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit is ontstaan onder de vlag van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), als ondersteuning van de doelstellingen van het Vlaamse mestbeleid. Door gespecialiseerde dienstverlening ondersteunt B3W landbouwbedrijven in het verduurzamen van hun bedrijfsstrategie en -exploitatie met informatie, kennis, tools en advies.

Wetenschap en praktijk

Wetenschappelijk en technisch onderzoek aan de ene kant, uitgebreide praktijkervaring aan de andere. B3W koppelt kennis en expertise van specifieke teelten en gronden aan de dagelijkse praktijk op land- en tuinbouwbedrijven, voor een brede toepassing in de weg naar duurzamer bodem- en nutriëntenbeheer.

Een klare kijk

Om te detecteren welke optimalisaties mogelijk en wenselijk zijn, vertrekt B3W steeds vanuit een grondige analyse van de huidige nutriëntenkringloop op het land- of tuinbouwbedrijf. Zo verschaft de begeleidingsdienst telers en stakeholders helder inzicht in het effect van hun aanpak op de productkwaliteit, soms ook buiten de grenzen van het individuele bedrijf, voor een compleet plaatje.

Ervaar de meerwaarde van B3W voor je eigen bedrijf.

 

 

Vlaanderen verbeelding werkt
B3w.vlaanderen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid