Activiteiten

Activiteiten

B3W-begeleiders combineren een goede kennis van bodem- en nutriëntenbeheer met uitgebreide expertise binnen specifieke sectoren en teeltregio’s. Hun brede basis en eigen specialisatie maakt hen de ideale partners voor voorlichting en begeleiding via focusgroepen, thematische uitwisselingsmomenten, individuele begeleiding en communicatieacties.

Focusgroepen

Een lerend netwerk, idealiter van zes tot acht deelnemers, waarbinnen bedrijven vrijwillig deelnemen om bestaande kennis toe te passen en nieuwe kennis te ontwikkelen. In groep denken ze na over de optimalisatie van de nutriëntenkringloop op bedrijfsniveau en over een samenwerking tussen bedrijven. Zo ontstaat er spontane kennisuitwisseling in een sfeer van vertrouwen waarin wederzijds leren centraal staat. De opgedane kennis pas je als deelnemer toe op je eigen bedrijf.  

Alle focusgroepen hebben als gemeenschappelijk doel het verbeteren van bodemzorg en nutriëntenbeheer in de brede zin van het woord, maar elke focusgroep zoomt in op een specifiek thema. Dit thema bepaalt de onderwerpen van de focusgroep, al kunnen leden ook zelf relevante onderwerpen aanbrengen. De begeleider kadert elk onderwerp binnen de nutriëntenkringloop en analyseert oplossingen binnen deze context. Onze sectorverantwoordelijke aardappelen, Stany, legde in een interview met Boer & Tuinder uit hoe ze in de focusgroepen aardappelen te werk gaan. 

De focusgroepen die op dit moment lopen zijn: 

 • Aardappel (regio Brugge en Poperinge, Roeselare, Oost-Vlaanderen Vlaamse Ardennen, Oost-Vlaanderen noord),
 • Akkerbouw (regio Haspengouw en Hageland), 
 • Bodemkwaliteit en bemesting uienteelt,
 • Eigen eiwitproductie (regio Oost, Meetjesland en West-Vlaanderen),
 • Fruitteelt,
 • Melkvee mestmanagement (regio West-Vlaanderen), 
 • Prei, 
 • Sierteelt.

Wil je deel uitmaken van een van deze focusgroepen, of heb je een nieuwe voor ogen? Neem dan contact op met een van de B3W-begeleiders in verband met de sector waar jij interesse in hebt.

 

Thematische uitwisselingsmomenten of TUM's

Een thematisch uitwisselingsmoment vindt steeds plaats op een voorbeeldbedrijf dat een duurzame en/of innovatieve praktijk of techniek al hanteert. Je ontdekt ter plaatse de redenen voor het gebruik van de techniek aan de hand van demonstraties. De demonstratiemomenten focussen op teelten of situaties die op veel bedrijven nog tot overmatige nutriëntenverliezen leiden. De praktijkgetuigenis en kennisuitwisseling tussen bedrijfsleider en deelnemers staan centraal.  

Horen hoe een collega duurzame praktijken invoert en welke ervaringen hij of zij daarmee heeft zegt vaak meer dan wetenschappelijke studies of verslagen. Daarom zoekt B3W bedrijven en bedrijfsleiders die hun innovatie tijdens een thematisch uitwisselingsmoment willen toelichten.  

Wil je zelf eens een thematisch uitwisselingsmoment bijwonen? Bekijk op de evenementenpagina welke uitwisselingsmomenten er voor de deur staan. Of maak je zelf gebruik van een interessante techniek en wil je deze graag delen door zelf de rol van gastbedrijf op te nemen? Neem dan contact op met de B3W-begeleider voor jouw sector.

Individuele begeleiding

B3W biedt ook intensieve een-op-eenbegeleiding om het nutriëntenbeheer op een specifiek bedrijf te verbeteren. De actuele kennis van jou als bedrijfsleider is het uitgangspunt. De begeleider-coach breidt je kennis uit en reikt geoptimaliseerde praktijken aan op maat van jouw bedrijfsstrategie en de aanwezige technologie, met een grondige evaluatie en verbetering van de bodemkwaliteit en de nutriëntenkringloop op je bedrijf als hoofddoelen.

Om je individuele begeleiding tot een succes te maken, omvat je traject:

 • Een grondige analyse van de bedrijfssituatie;
 • Een haalbaar stappenplan, opgesteld in overleg;
 • Een aantal opvolgbezoeken tijdens de uitvoering van je stappenplan.

Interesse? Neem contact met ons op en wij bekijken de mogelijkheden. Hou er wel rekening mee dat het aantal plaatsen voor individuele begeleiding beperkt is.