Kennis en innovatie

B3W wil wetenschappelijk onderbouwde en relevante informatie toegankelijk maken met behulp van heldere, begrijpbare taal. Duurzaam en geïntegreerd nutriëntenbeheer, bodemzorg, bodemkwaliteit en klimaat staan voorop zonder de toepasbaarheid op land- en tuinbouwbedrijven uit het oog te verliezen.

Thematisch kennispunt

Om de verzamelde kennis en innovatie optimaal te delen ontwikkelt B3W een kennispunt, gestructureerd volgens de onderdelen van de nutriëntenkringloop. Inhoudelijk uitgediepte thema's zijn steeds terug te vinden in deze databank. B3W werkt praktische kennis- en innovatietools uit, in de vorm van onder andere filmpjes en infofiches, met aandacht voor de kenmerken van specifieke sectoren. Deze tools komen op de kennisbank terecht zodat je er zelf mee aan de slag kan. 

Een rijk kennisnetwerk

Kennisuitwisseling is een krachtige katalysator voor verandering. Daarom bouwt B3W een kennisnetwerk uit op basis van internationale overlegfora en in een-op-eencontact met relevante binnen- en buitenlandse kennis- en onderzoeksinstellingen. Dankzij een goede wisselwerking tussen B3W-begeleiders en land-en tuinbouwers kan de vinger precies op de wonde gelegd worden. 

Vragen van telers en onderzoeksnoden komen via dit kennisnetwerk ook in de workflow van B3W terecht. Een begeleider legt een complexe vraag in eerste instantie voor aan zijn collega's. Komt daar geen eenduidig antwoord uit, dan vloeit de vraag terug naar andere onderzoeksinstellingen binnen het netwerk die de vraag verder opnemen.