Simpele pagina

Gerichte en doeltreffende communicatie

B3W

 

Kennis delen met een brede doelgroep en stakeholders inspireren vraagt om doeltreffende communicatie. Gerichte campagnes moeten een gedragsverandering in gang zetten bij land- en tuinbouwers zodat zij standaard kiezen voor de beste praktijken op vlak van nutriënten- en bodembeheer.

Openheid en vertrouwen geven zuurstof en verandering. Precies daarom is de communicatie van B3W geen éénrichtingsverkeer, maar wel een dialoog. Vanuit de interactie tijdens activiteiten of op sociale media creëert B3W ruimte voor jouw bezorgdheden, technische problemen en weerstanden. Via de campagnes delen kennis vanuit de focusgroepen, praktijkuitwisseling en individuele begeleiding.

Een gezonde communicatiemix is de beste garantie op succes. Net daarom worden campagnes via de klassieke kanalen aangevuld met nieuwe platformen en publicaties voor de ruime land- en tuinbouwsector. Je vindt B3W onder meer terug:

  • op bestaande communicatiekanalen, zoals de vakpers, nieuwsbrieven van partners, ...
  • op het nieuwe digitale platform
  • in reportages en technische artikels via de communicatiekanalen van partners 

Doe ook een beroep op de voorlichting en begeleiding van B3W. 

 

 

Vlaanderen verbeelding werkt
B3w.vlaanderen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid