Een groenbedekker heeft verschillende functies. Zo zal hij als vanggewas fungeren in het najaar en de reststikstof opnemen. Hierbij is een tijdige inzaai van belang zodat het gewas voldoende kan ontwikkelen en stikstof kan opnemen. In het voorjaar wordt hij een groenbemester en zal hij de gevangen reststikstof terug vrijgeven. Verder bedekt hij de bodem om zo erosie tegen te gaan en zal hij organische stof aanbrengen aan onze bodem.