volgteelten gescheurd grasland
Evenement

Inpassen van gescheurd grasland in je teeltrotatie ONLINE

An Shellekens Sectorwerkgroep Melkveehouderij
An Shellekens Sectorwerkgroep Melkveehouderij

Teeltrotatie is belangrijk voor je bodem.  Op veebedrijven zijn rotaties met grasland dan ook niet weg te denken.  Hoe je het gras 'letterlijk' draait of keert : na scheuren van grasland is de kans op hoge nitraatresidu's groter.    

Leer begrijpen hoe dit komt. Wat maakt dat na gescheurd grasland nog zo laat in het seizoen veel stikstof vrij komt? 

En wat doe je er aan: welke keuzes kan je maken als als het gaat om bemesting in het jaar na scheuren of de keuze van de volgteelt. Wat zijn de ervaringen uit het praktijkonderzoek?

Zijn voederbieten dan de ideale volgteelt voor gescheurd grasland? Is het voederen van voederbieten niet omslachtig en enkel iets voor in de winter?  Hoor alvast hoe het anno 2022 gebeurt op de Hooibeekhoeve en deel ook zelf je ervaringen met je collega's.

De presentatie van dit uitwisselingsmoment vind je onderaan terug.

Bestanden
Configureer een maximaal aantal aanmeldingen
Uit