Evenement

Vloeibaar bijbemesten van maïs

Ellen Truyers
Ellen Truyers
in groep Maïs

Tijdens dit thematisch uitwisselingsmoment vertelt melkveehouder Rob Stoffels uit Rijkevorsel over zijn maïsteelt. Hij heeft reeds verschillende jaren ervaring met vloeibare bladvoeding bij maïs. Davy Verdonck, teeltadviseur bij AVEVE, geeft ons verder een woordje uitleg over het gebruikt product (N-leaf). Verder zal er ook ingegaan worden op de onderzoeksresultaten van de proeven die er de voorbije jaren uitgevoerd zijn met vloeibare meststoffen in de maïsteelt.

In een thematisch uitwisselingsmoment vinden we interactie belangrijk, daarom voorzien we ook ruimte voor discussie en vraagstelling. Zo krijg je een goed beeld over de mogelijkheden op jouw eigen bedrijf.

  • Wat zijn de voor- en nadelen van bijbemesten in maïs met vloeibare meststoffen?
  • Hoe wordt vloeibare bladvoeding opgenomen door de maïsplant?
  • Wat zijn de resultaten uit bestaand proefveldonderzoek?
  • Wat zijn de ervaringen van het gastbedrijf?

De presentaties gebruikt tijdens dit thematisch uitwisselingsmoment vindt u onderaan terug.

De opname van dit thematisch uitwisselingsmoment vindt u hier terug.

Bestanden