Bemestingstips aardappelen

Bemesten volgens het principe van de 4 J's betekent dat de bemesting uitgevoerd wordt met de juiste mestsoort en juiste dosis, op het juiste tijdstip, met de juiste bemestingstechniek. 

Dit wordt geïllustreerd in volgende video: 

 

Hier kan je een artikel met getuigenissen terugvinden over hoe efficiënt bemesten in de aardappelteelt.

Voor meer specifieke informatie over het bemesten volgens de 4 J's toegepast op aardappelen, kan je op onderstaande tegels klikken.

Rijenbemesting in aardappel

 

Rijenbemesting in aardappelen draagt bij tot een efficiëntere bemesting aangezien de stikstof dichter bij de wortels komt te liggen.

 

 

 

Bijbemesting in aardappel

 

Het opsplitsen van de totale stikstof gift in aardappel, en waarbij bijbemest wordt op basis van een advies, heeft als voordeel dat er geen kostbare meststoffen verloren gaan en reduceert de kans op een hoog nitraatresidu.