Het nieuwe B3W, de begeleidingsdienst voor een betere bodem en waterkwaliteit, hield op 31 maart een online thematisch uitwisselingsmoment over de voorjaars-toediening van drijfmest in wintertarwe.

Het doel van het uitwisselingsmoment was om samen met geïnteresseerden, vooral uit de Haspengouwse regio, stil te staan bij de technische aspecten die komen kijken bij de toepassing van drijfmest in het voorjaar op wintertarwepercelen.

Concreet gaat het over de emissiearme toediening van drijfmest via een schijfkouter of sleepvoetinjecteur. Het maakt niet uit of de injecteur aan een zelfrijder, tractor met ton of enkel de tractor (navelstrengbemesting) hangt.

Het volledige artikel kan je op de website van landbouwleven terugvinden. We staan daar verder stil bij:

  • Waarom drijfmest toedienen?
  • De dosering?
  • Wanneer komt de stikstof vrij?
  • Effect op de bodemdruk?
  • De praktijkervaringen

 

Wees de eerste die reageert


Gelieve inloggen of registreren om commentaar te geven.