Simpele pagina

Multidisciplinair samenwerkingsverband

B3W

 

De hechte samenwerking tussen gevestigde waardes in het landbouwonderzoek en -praktijk is de sterkte van B3W. Met twee weet je meer dan alleen en vereende krachten zijn tot veel in staat. Uiteenlopende specialisatie en expertise komen hier samen onder één noemer, met één aanspreekpunt.

Het multidisciplinair team put kracht uit de geografische spreiding en de daaraan gekoppelde terreinkennis. De 13 vennoten zijn:

 • Bodemkundige Dienst van België vzw
 • Hooibeekhoeve ABP
 • EV Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
 • Inagro vzw
 • Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw
 • Proefcentrum Fruitteelt vzw
 • Proefcentrum Hoogstraten vzw
 • Interprovinciaal proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw
 • Proefcentrum voor Sierteelt vzw
 • Proefstation voor de Groenteteelt vzw
 • Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
 • Provinciaal Instituut Biotechnisch Onderwijs campus vzw
 • Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

Onder één vlag

De 13 partners bundelen al hun kennis en ervaringen voor hetzelfde, gemeenschappelijke doel. Ze werken nauw samen en treden binnen hun opdracht naar buiten als B3W, met heldere communicatie en een eenduidig aanspreekpunt voor de land- en tuinbouwer als resultaat.

Doe je ook een beroep op onze sterke ploeg?


 

Vlaanderen verbeelding werkt
B3w.vlaanderen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid