Bodemverdichting wordt door de Soil Science Society of America gedefinieerd als “het proces waarbij bodemdeeltjes herschikt worden zodat het volume aan holtes afneemt en deeltjes in nauwer onderling contact komen te liggen, waarbij de bulkdichtheid toeneemt”.

Bodemverdichting is het resultaat van verticale (compressie) en horizontale (schuif) bewegingen en het treedt op wanneer de druk in de bodem (bv. door een voertuig, ploeg, vee) groter is dan de draagkracht van de bodem. Deze draagkracht, die ook de structurele sterkte van de bodem of de bodemsterkte genoemd wordt, is een maat voor de gevoeligheid van de bodem voor bodemverdichting.

Bodemverdichting kan behandeld worden door een diepwortelend gewas te telen, of door een diepwoeler te gebruiken. Een demonstratie van diepwoelers vind je terug in onderstaande video. Nog beter is uiteraard om bodemverdichting te voorkomen. Dat doe je door je grond niet te berijden wanneer deze nat is, door bredere banden te gebruiken en door ervoor te zorgen dat je organische stofgehalte op peil is! Meer details vind je terug in de infografiek.

 

Bestanden