Gras is in Vlaanderen nog steeds de teelt met het grootste areaal. Jaarlijks wordt een deel van het gras gescheurd en opnieuw ingezaaid met gras of een andere teelt. Omdat grasland scheuren een risico inhoudt voor de waterkwaliteit, moet dat weloverwogen gebeuren. Het is dus geen verrassing dat grasland scheuren een veelbesproken onderwerp is. Hoe pak je het best aan op teelt- en milieutechnisch vlak? Kies je maïs als volgteelt, dan zijn er wel wat aandachtspunten. Doe je dan weer aan graslandvernieuwing, dan is het tijdstip van scheuren van groot belang. 

Lees meer over grasland scheuren in onderstaande artikels.

Bestanden